Μεταφραστικές υπηρεσίες

Οι μεταφραστικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή για κάθε ασθενή που έχει ως μητρική γλώσσα άλλη από την αγγλική. Οι υπηρεσίες αυτές είναι διαθέσιμες είτε προσωπικώς είτε τηλεφωνικώς. Το προσωπικό μας μπορεί να σας βοηθήσει να έρθετε σε επαφή με αυτές τις υπηρεσίες πριν από το ραντεβού σας. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Edward Tabio, Διευθυντή, Υπηρεσίες Διερμηνείας, στο 212-639-5981 ή στη διεύθυνση interpreters@mskcc.org για βοήθεια. 

Μετάφραση αυτής της σελίδας

Δήλωση κατά των διακρίσεων: Οι διακρίσεις είναι παράνομες
Το Νοσοκομείο Memorial Hospital for Cancer and Allied Diseases συμμορφώνεται με τα ισχύοντα ομοσπονδιακά ατομικά δικαιώματα και τους νόμους περί υγειονομικής περίθαλψης και δεν κάνει διακρίσεις ατόμων, δεν αποκλείει ασθενείς, ούτε τους συμπεριφέρεται διαφορετικά ανάλογα με τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, την ηλικία, τυχόν αναπηρία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το γένος ή την έκφραση φύλου.
Μάθετε περισσότερα

Κάποιες φορές οι ασθενείς του εξωτερικού χρειάζεται να απευθυνθούν σε κάποια μεταφραστική υπηρεσία προτού έλθουν στη Νέα Υόρκη. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να μεταφραστούν τα ιατρικά τους στοιχεία στα Αγγλικά προτού κλείσουν κάποιο ραντεβού. Το Διεθνές Κέντρο Memorial Sloan Kettering δεν παρέχει το ίδιο αυτήν την υπηρεσία, όμως μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιο από τα ιδιωτικά μεταφραστικά γραφεία της ακόλουθης λίστας. Απαιτείται να στείλετε με φαξ ή με email το έγγραφό σας για εκτίμηση κόστους πριν γίνει αποδοχή της μετάφρασης. H μετάφραση μπορεί να γίνει συνήθως μέσα σε 24 ώρες.

The Language Lab
Τηλέφωνο: 212-697-2020
Φαξ: 212-697-2891
www.thelanguagelab.com
Email: ilaria.migliardi@thelanguagelab.com
nicole.cee@thelanguagelab.com
maria.dagostino@thelanguagelab.com

CP Language Institute, Inc.
CP Media Communications
1790 Broadway, Suite 801
New York, NY 10019
Τηλέφωνο: 212-246-2054
Φαξ: 212-247-2258
www.cpli.com
Email: info@cpli.com

Το Memorial Sloan Kettering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή έξοδο οποιασδήποτε φύσης που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από ενέργειες των παροχέων των εν λόγω υπηρεσιών. Το Memorial Sloan Kettering δεν κατέχει, διευθύνει, ελέγχει, προβάλλει, ούτε εκμεταλλεύεται κανέναν από τους παροχείς των υπηρεσιών αυτών.