Για ασθενείς του εξωτερικού: Ιδιωτικά μεταφραστικά γραφεία

Αν χρειαστείτε μεταφραστικές υπηρεσίες πριν έρθετε στη Νέα Υόρκη, μπορείτε να προσλάβετε τις υπηρεσίες των παρακάτω μεταφραστών. Ζητούν να τους στείλετε με φαξ ή με e-mail το έγγραφό σας για εκτίμηση κόστους πριν αποδεχτούν τη μετάφραση. H μετάφραση μπορεί να γίνει συνήθως μέσα σε 24 ώρες.

The Language Lab
Τηλέφωνο: 212-697-2020
Φαξ: 212-697-2891
www.thelanguagelab.com
E-mail: ilaria.migliardi@thelanguagelab.com
nicole.cee@thelanguagelab.com
maria.dagostino@thelanguagelab.com

CP Language Institute, Inc.
CP Media Communications
1790 Broadway, Σουίτα 801
New York, NY 10019
Τηλέφωνο: 212-246-2054
Φαξ: 212-247-2258
www.cpli.com
E-mail: info@cpli.com

Το Memorial Sloan-Kettering δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή έξοδο οποιασδήποτε φύσης που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από ενέργειες των παροχέων των εν λόγω υπηρεσιών. Το Memorial Sloan-Kettering δεν κατέχει, διευθύνει, ελέγχει, προβάλλει, ούτε εκμεταλλεύεται κανέναν από τους παροχείς των υπηρεσιών αυτών.